دروغ گویی، ایمان را خراب می‌کند

ممکن است در ابتدا فرد فکر کند تنها یک سخن دروغی را بیان می‌کند که اهمیت و زیان زیادی ندارد ولی باید توجه داشت که این رذیله اخلاقی کم کم در جان او رسوخ می‌کند .

تیرگی که دروغ در دل فرد ایجاد می‌کند بیشتر از تیرگی‌های است که گناهان دیگر در دل و جان فرد به وجود می‌آورند.

دروغ فرد را تا مرز کفر می‌کشاند.

«إنَّمَا یَفْتَرِ‌ی الْکَذِبَ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ»
قرآن کریم منشأ دورغ‌گویی را بی‌ایمانی فرد می‌داند.