« وبلاگ »

JAG-ADMIN اسفند ۲, ۱۴۰۰
۰

شروع برخی از ادعیه با واژه ی اللهم

آغاز دعا به اللهم یا یا الله نشان آن جرأتی است که بندگان در حضور با پروردگار دارند.

JAG-ADMIN اسفند ۲, ۱۴۰۰
۰

چهار ذکر ارزشمند آرامش بخش

در شگفتم برای کسی که از چهار چیز بیم دارد، چگونه به چهار چیز پناه نمی‌برد؟

JAG-ADMIN اسفند ۲, ۱۴۰۰
۰

اندازه نگهدار که اندازه نکوست

انسان کامل آن کسی است که حق هر صاحب حقی را اداء می کند.

JAG-ADMIN اسفند ۲, ۱۴۰۰
۰

خاصیت نماز

نفوس آلوده را از طریق نماز می توان از کژی، انحرافات، گناهان، معصیت مستقیم کرد

JAG-ADMIN اسفند ۲, ۱۴۰۰
۰

ماه رجب و رحمت خاص

کسانی که در بهار ماه رجب بذرپاشی در مزرعه جانشان انجام داده اند وقتی به ماه رمضان می رسند، موفق اند

JAG-ADMIN اسفند ۲, ۱۴۰۰
۰

دروغ گویی، ایمان را خراب می‌کند

«إنَّمَا یَفْتَرِ‌ی الْکَذِبَ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ» قرآن کریم منشأ دورغ‌گویی را بی‌ایمانی فرد می‌داند.

JAG-ADMIN اسفند ۲, ۱۴۰۰
۰

اسماء و صفات الهی

در دعای سحر وقتی که می خوانیم اللهم إنی أسألک، بدان معناست که از الله خود الله را خواسته ایم