صوت روضه حضرت استاد در دهه فاطمیه اول

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۲۰

صوت روضه حضرت استاد در دهه فاطمیه اول در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ شهرستان اسفراین بجنورد