در رابطه با دلیل جابه جایی ملائكه مواردی برشمرده اند??

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۲۰


برای این است که این مأمور یکسره شاهد اعمال فرد نباشد ، یک حالت زمینه
خوش بینی باقی باشد

🔸که مثلاً اگر روز گناهی انجام داده باشد شاید شب توبه کرده باشد
🔸یا اگر در شب گناهی کرده باشد ممکن است صبح تا غروب توبه کرده باشد
✔️این شیفت ها عوض میشود که مأموران یکسره شاهد اعمال ما نباشند

▫️این جمله امام علیه‌السلام که
«و لا تخزنا عندهم بسوء اعمالنا..» خدایا ما را مفتضح نکن …
✔️یک نمونه نجات از این افتضاح همین باشد که آن ملک همیشه ما را به چشم عاصی نبیند، همیشه در پیش خود ما را مسیء و گناهکار نبیند.