تفاوت گناهان کبیره و صغیره

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۲۰

➖یک قول دیگر که عمده محققین و متأخرین تاکید کرده و می‌پذیرند، این است که اصلا گناهان ، این صغیر و کبیر درست کردن در محضر باریتعالی نیست
که بعضی از گناهان در پیش خدا از بعضی گناهان دیگر بزرگتر است و یا بعضی ها کوچکترند
بلکه خود گناهان در مقایسه با یکدیگر صغیره و کبیره هستند.

🔷مثال: دروغ گفتن گناه است
اما مثلاً زمانی دو نفر راس یک ساعتی قرار دارند ، یکی از آنها بیست دقیقه تاخیر میکند و دیگری بیست و دو دقیقه
هر دو تاخیر داشتند اما دومی به دلیل تأخیر خودش شرمنده میشود و نفر اول هم نمی‌گوید که من هم تاخیر داشتم و فقط دو دقیقه زودتر از شما آمده ام ، این کار نفر اول دروغ و گناه است.
اما گاهی یک دروغی گفته میشود که باعث یک حادثه سنگین و اتفاق بدی مانند قتل و … میشود

✔️هر دو اینها دروغ است و گناه محسوب میشود و وعده عذاب دارد
اما این گناهان در مقایسه با یکدیگر صغیر و کبیر محسوب میشود