بیان چند اصل ضروری میباشد :

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۲۰

◀️یک اینکه رزق وروزی که خدا برای انسان قرار داده شده باشد،به هر صورتی به دست او میرسد.

◀️ویکی هم اینکه در تحصیل قسمت الهی از انسان خواسته شده که تلاش خودش را بکند ومقدماتش را فراهم کند.

◀️ویک اصل دیگر این هست که انسان ها مانند شبکه ای به هم متصل هستند وبه همدیگر نیازمند هستند، چراکه که انسان ها مانند حیوانات نیستند که به صورت مستقل در گوشه ای از جنگل به صورت انفرادی زندگی کند مثلا یک تیکه علفی برای خودش بخورد یا یه تیکه گوشتی از یک حیوان دیگر بدست بیاورد و بخورد، در اجتماع انسان ها به این نحو هست مثلا برای تهیه آب یک سری آدم باید کار بکنند تا بتوانند آن را در اختیار انسان قرار بدهند وبقيه موارد..

◀️اینکه گفتیم انسان ها مانند شبکه به هم متصل هستند ویا مانند نخی به هم تنیده هستند به این معنی هست که انسان ها به همدیگر نیاز دارند واین به معنی تملق یا ذلت وخواری نیست.
➖به عنوان مثال، اگر کسی برود پیش دکتر، به دکتر میگوید شما من را درمان کنید من هم در مقابلش مزد شما را میدهم. ویا اینکه در مقابل خدمتی که نانوا در قبال قصاب میکند، قصاب هم در مقابلش برای آن نانوا گوشت آماده میکند.