عید غدیر ورود الهی به منظور انتخاب

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۷/۲۵

آیت الله حسینی آملی:

عید غدیر ورود الهی به منظور «انتخاب» مدیریت جامعه است. مدیر علی الاطلاق کسی است که در هیچ یک از مراتب قرآنی نمانده باشد.