صحیفه سجادیه دعای اول

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۷/۲۵

دعا یاد دوست در دل راندن و نام او را بر زبان آوردن و در خلوت با او جشن ساختن و در وحدت با او نجوا گفتن و شیرین زبانی کردن است.

🔅 دل بی دعا بها ندارد، و دل بی بها ، بها ندارد ،
بگو اگر دعای شما نبود پروردگار من چه ارزشی برای شما می نهاد.

➖ با توجه به توضیحات فوق ، حقیقت و اهمیت دعا برای ما مشخص شد که دعا ارتباط بلاواسطه با حق تعالی است و اهمیت دعا در ارتباط برقرار کردن است.

📖 در بین همه کتابهای دعا، کتاب شریف #صحیفه_سجادیه به عنوان #کتاب_دعا معروف شده ، و باید گفت در واقع شرایط آن روز امام به گونه ای بوده که عمده معارف به جامانده از آن حضرت به صورت دعا ارائه شده است.

#استاد_حسینی